Handledning, öppna program och individuell handledning

Framgångskultur Institutet arrangerar i samarbete med

Professor Peter Hawkins

3-dagars grundutbildning i:

Supervision - Handledning.

Grundutbildningen är en del Bath Consultancy Groups,

av EMCC kvalitets godkända handledarutbildningen;

Coaching Supervision Certificate
Denna 3-dagars grundutbildning, som genomförs på engelska i workshopform, ses som en startpunkt för dig som vill lära dig mer om och utveckla färdigheter i handledning. Målgruppen är erfarna coacher, mentorer, konsulter, chefer och erfarna från andra hjälpande professioner.

Grundkursen kan du gå som en del av en certifierings-kvalificerande utbildning, eller för att skaffa dig grunderna i handledning. Vi planerar att försöka genomföra alla stegen för att ge möjlighet för de deltagare som är intresserade att nå certifiering i handledning.

I grundkursen kommer professor Peter Hawkins introducera ‘the 7-eyed process modell of supervision”. Modellen är utvecklad av Peter Hawkins, tillsammans med Robin Shohet.

Syftet med grundkursen är att introducera deltagarna till de modeller som ingår i certifieringsprogrammet och ge utrymme för att träna på att använda dessa.


Grundkursens innehåll:

Behovet av handledning

Vad innebär handledning?

Kontraktering

Nyckelfärdigheter, feedback, interventioner, etc

Skillnaden mellan coaching och coaching supervision

Hawkins and Shohet’s 7-eyed process model of supervision


Mer information om hela programmet:


Coaching Supervision Certificate

The Certificate in Coaching Supervision is a modular course that has been designed for maximum flexibility. The training can be undertaken over 12 months, or over a longer period to allow time to integrate the learning.

Those wishing to undertake the training may enrol on the Foundation programme and then decide whether to continue with the full training. Bath Consultancy Group also provides in house training for organisations by arrangement.

To obtain the Certificate in the Supervision of Coaches, Mentors and Consultants must complete the following:

 1. Foundation Course (BCG)

 2. 2 out of the following 3 Optional Modules

  1. Group Supervision for Executive Coaches (BCG)

  2. Supervising in Teams and Organisations (CSTD)

  3. Working with Difference (CSTD)

 3. Two tutorials (1st just after the Foundation course, 2nd just after the Advanced course)

 4. Ten hours supervision on supervision

 5. 50 hours of your own supervision delivery/practice

 6. Advanced Course (BCG) 

AKTUELL ÖPPEN GRUNDKURS:


Datum för nästa grundkurs fastställs då vi fått in tillräckligt antal intresseförfrågningar. Anmäl dig nu!


Anmälan till:
info@framgangskulturinstitutet.semailto:info@framgangskulturinstitutet.se?subject=Anm%C3%A4lan%20till%20grundkurs%20i%20handledning


Den första påbyggnads modulen Supervision i Team och Organisationer hoppas vi kunna genomföra under 2014.Tider klockan 9 - 17 alla tre dagarna, med reservation för ändringar.

OBS - Begränsat antal deltagare. Intresserad, anmäl dig nu för en garanterad plats.


Plats: Luma konferens, Lumaparksvägen 7 i Hammarby Sjöstad, Stockholm.


Investering för 3-dagars grundkurs och för den avancerade kursen, inklusive lokal och förtäring, ej logi:                              10 900:- + moms


Påbyggnadsmoduler 3-dagar inklusive lokal och förtäring, ej logi:             7 900:- + moms


Påbyggnadsmodulerna vi kommer köra är först modulen Supervision i Team och organisationer (se datum ovan). Därefter planerar vi att köra modulen Grupphandledning för Exekutiva Coacher.


Till detta kommer två ‘tutorials’ och tio timmars handledning av godkänd handledare till det högsta timpris som du själv tar ut av dina klienter.


Anmäl dig nu till: info@framgangskulturinstitutet.se

Ange namn, kontaktuppgifter och faktura adress.


Villkor: Bindande anmälan görs genom inbetalning av anmälningsavgiften SEK 3 000 (ink moms) till bankgiro nummer: 835-4243. Faktura på resterande belopp med tillkommande moms skickas ca en månad innan kursstart. Fakturan ska vara betald inom tjugo dagar från fakturerings-datum.

Du kan utan extra kostnad avboka fram till 30 dagar innan utbildningens första kursdag (anmälningsavgiften är dock förverkad). Avbokar du 29 till 14 dagar innan utbildningens första kursdag debiteras resterande del av 50 procent av avgiften. Därefter debiteras full avgift. Prisjustering kan komma att genomföras.


I kursavgiften ingår viss dokumentation. Lunch och kaffe ingår i samtliga av våra öppna kurser.

Förbehåll: Framgångskultur Institutet kan tvingas ställa in eller skjuta upp en kurs vid exempelvis för lågt deltagarantal. Om så är fallet meddelas det senast 14 dagar före kursstart. Du erbjuds då ett nytt kurstillfälle alternativt rätten att avboka och få hela kursavgiften tillbaka. Minsta antalet deltagare i grundkursen i handledning är 12 personer.


Sjukfrånvaro: Om du får förhinder att delta vid något kurstillfälle har du möjlighet att kompensera detta vid kommande kurstillfällen. Detta görs inom ett år och i mån av plats. Någon annan på ditt företag kan, om nödvändiga kvalifikationer finns, ta din plats på kursen i sin helhet.

Frågor: Har du fler frågor? Saknar du något? Har du särskilda behov? Kontakta oss så försöker vi hjälpa dig på bästa sätt: info@framgangskulturinstitutet.se
 

Öppen grundkurs i Handledning för erfarna coacher, mentorer, chefer och andra erfarna inom hjälpande yrken.

Professor Peter Hawkins är deltids professor i Ledarskap på Henley Business School där han nu forskar inom nästa generations ledarskap och ledarskapsutveckling.

Han är också ‘visiting professor’ på Bath Universitet och Oxford Brookes Universitetet, samt ledande konsult, författare och forskare inom coaching och ledarskap med inriktning mot komplexa förändringar och organisationskultur.

De senaste 30 åren har han arbetat med en mängd chefer i ledande företag runt om i världen. bl.a på IBM, HSBC, BBC, B.Ae, DWP, Capespan, och Canon.

Förutom att Peter undervisar på flera business schools, har han genomfört ett antal uppskattade keynote presentationer på olika konferenser, bl.a. på EMCC:S årliga konferens i Paris 2011.

Peter är även författare och har skrivit en mängd böcker, bl.a: “Leadership Team Coaching” (2011), “Creating a Coaching Culture” (2012) “The Wise Fool’s Guide to Leadership” (2005), “Coaching, Mentoring and Organizational Consultancy: Supervision and Development' (with Nick Smith 2006).


Peter och Robin Shohet har utvecklat

The 7-eyed model of Supervision, grundat på deras forskning. Modellen utvecklades först för handledare som jobbar med individer, grupper och organisationer inom sjukvården, social service och utbildning. Modellen används nu också i handledning för coacher och mentorer, och är en av de mest använda modellerna inom coach och mentor handledning.

INDIVIDUELL HANDLEDNING:

Framgångskultur Institutets erfarna och EMCC EIA certifierade coacher handleder chefer & coacher. Vi tar emot förfrågningar om handledning.

info@framgangskulturinstitutet.se


Deltagare i utbildningen i handledning som vill gå vidare och certifera sig behöver 50 timmars praktik. Är du intresserad av handledning från deltagarna i kursen, anmäl ditt intresse till: info@framgangskulturinstitutet.se