Kulturen betyder mest, Harvard Business Review

MANAGEMENT KONSULTER


exekutiva coacher och forskare är vad vi titulerar oss, vår huvudinriktning är organisations- och ledarskapsutveckling.


Vår kärnkometens:

Strategisk utveckling av ledare, team och organisation - på ett sätt som hjälper er att skapa en framgångsrik organisationskultur med engagerade medarbetare.


Vad vi främst gör:


Ledarskapsutveckling individuellt genom vårt evidensbaserade program COACH2LEAD,

Executive Coaching och Business Coaching: http://www.ledarskapscoach.se/Ledarskapscoach/COACH2LEAD.html


Ledarskapsutveckling med grupper i skräddarsydda öppna eller interna evidensbaserade program och i Coachande Ledarskap: http://coachandeledarskap.us/Program/CL_Chef.html


Organisationsutveckling: http://kulturarkitekterna.se/ka/OU.html


Vad vi gör mer: http://framgangskulturinstitutet.se/FKI/Tjanster.html

Samarbetspartners:
 

FORSKNING & UTMÄRKELSER


Vi utvecklar ledare och organisationer grundat på egen och andras forskning, vi analyserar, vi utvecklar och tillämpar det vi lär oss från vår forskning i våra uppdrag.


2015 - 2016 PLANERAR VI ATT I SAMARBETE MED LÄMPLIGA SAMARBETSPARTNERS DELA UT UTMÄRKELSERNA:


ÅRETS FRAMGÅNGSKULTUR


ÅRETS LEDARSKAPSKULTUR


ÅRETS COACHANDE LEDARE


Vi delar ut utmärkelser grundade på egen forskning, dels för att lära oss mer om hur de organisationer och de ledare som lyckats utvecklas bäst fungerar, samt för att kunna sprida den kunskapen till fler.

Mer om Utmärkelseprocessen klicka här

ÖPPNA KURSER i COACHANDE LEDARSKAP för chefer och organisationer som vill mer...

Intresserad? Mer info >>>

ÖPPNA KURSER I HANDLEDNING för erfarna coacher, mentorer, chefer och...

Intresserad? Mer info >>>

Det finns flera anledningar till varför vi arbetar med att utveckla organisationskulturer:


Culture eats strategy for breakfast, Professor Peter Drucker


Utan en framgångskultur kommer er strategi inte ta er någonstans, Harvard Business Review


Att skapa en framgångskultur innebär att människors sätt att tänka och handla måste utvecklas, Harvard Business Review


Vi vet vad som krävs för att skapa den utvecklingen!

COACH 2 LEAD individuellt  ledarutvecklingsprogram för chefer som vill mer...

Intresserad? Mer info >>>