Kulturen betyder mest, Harvard Business Review

MANAGEMENT KONSULTER


exekutiva coacher och forskare är vad vi titulerar oss, vår huvudinriktning är organisations- och ledarskapsutveckling.


Vår kärnkometens:

Strategisk utveckling av ledare, team och organisation - på ett sätt som hjälper er att skapa en framgångsrik organisationskultur med engagerade medarbetare.


Vad vi främst gör:


Ledarskapsutveckling individuellt och i grupp genom vårt evidensbaserade program COACH2LEAD, och även Executive Coaching och Business Coaching, mer info hittar du på: coach2lead.se


Bilden nedan beskriver Coach2Lead’s basprogram och exempel på fördjupningsprocesser:Organisationsutveckling jobbar vi ofta med som en förlängning av våra ledarutvecklingsprogram, då främst för att utveckla organisationskulturen. Mer och mer är inriktningen på att utveckla Coachingkulturer. Nedan exempel på hur det kan se ut:
För mer information maila dina frågor till po@coach2lead.se


 

Det finns flera anledningar till varför vi arbetar med att utveckla organisationskulturer:


Culture eats strategy for breakfast, Professor Peter Drucker


Utan en framgångskultur kommer er strategi inte ta er någonstans, Harvard Business Review


Att skapa en framgångskultur innebär att människors sätt att tänka och handla måste utvecklas, Harvard Business Review


Vi vet vad som krävs för att skapa den utvecklingen!